• Rýchly kontakt:
  • Skype: pajo3776

Chov Tropheusov

Hodnotenie užívateľov:  / 1
StrašnýNajlepší 

Keď som začínal s chovom Tropheusov,narazil som na nedostatok informácií o ich chove, a preto som sa rozhodol napísať tento článok. Tropheusy ma očarili svojou majestátnosťou a spôsobom života. Sú to najinteligentnejšie ryby  z jazera Tanganyika. Dorozumievajú sa štyrmi zvukmi, kým ostatné ryby iba dvomi. Zaujal ma ich vnútrodruhový život a hierarchia v ňom. Kto tieto ryby niekedy choval, málokedy od nich upustil.

Tropheus moorii Murago
Tropheus moorii Kasakalawe
Základné predpoklady úspešneho chovu:
Ryby:
Pretože vnútrodruhová agresivita týchto krásnych rýb je vysoká, je nutné ich chovať v skupine od 15 kusov vyššie, inak hrozí, že sa navzájom vybijú. Čím väčšia skupina, tým sa agresivita rozkladá na viac jedincov. Tropheusy žijú v prísnej hierarchii, ktorá sa však počas života može meniť. Niekedy sa stáva, že keď ryby zabijú najslabšieho jedinca,tak si nájdu ďaľšieho a takto to pokračuje až do vybitia celého stáda. Tomu sa dá predíst už spomínaným vyšším počtom rýb.
Pri výbere, viac ako jednej skupiny Tropheusov v akváriu, kladieme dôraz na to, aby bol výber uskutočnený zo 6 základných skupín. To zn.,aby v akváriu nedošlo ku kríženiu, musíme pri výbere dávať pozor na to, aby sa tam neocitli chovné jednotky z rovnakej základnej skupiny. Ked chceme chovať dve formy v jednom akváriu,musí každá forma pochádzať z inej skupiny:
Tropheus annectens
Tropheus brichardi
Tropheus duboisi
Tropheus moorii
Tropheus sp. Black
Tropheus polli
Tropheus moorii Kachese red
Ako vhodný spoločníci do akvária sa ukazujú Cyprichromisi, ktoré na Tropheusy pôsobia ukľudňujúco. Ďaľšie ryby vhodné do spoločenského akvária: Tribut Eretmodini (Eretmodus,Spathodus,Tanganicodus) a ulitníky (Lamprologus,Neolamprologus). Nedoporučuje sa chov s citlivými rybami ako sú Xenotilapie,Enantiopusi a Cyathopharynxi.
Akvárium:
Pre chov Tropheusov je dôležité, čo najviac im prispôsobiť život v akváriu k podmienkam v Tanganyike. Voda v Tanganyike má nasledujúce parametre:
teplota: 25-27°C
tvrdosť: dGH 8-12 °N
pH: >7
NO2: 0
1.Minimálny objem akvária pre tieto živé a agresívne ryby je 300 litrov, ale optimálny je objem od 400 litrov vyššie. Podstatná je veľkosť dna akvária.Treba počítať s 10 litrami vody na jednu rybu.
2.Doležitá je kvalita vody a teda aj filtrácie. Filter má prečerpať objem akvária minimálne dvakrát za hodinu.Je nutné každý týždeň vymeniť štvrtinu až tretinu vody pre udržanie kvality vody.
3.Dekorácia ma pozostávať z veľa úkrytov, ktoré uľahčia rybám rozdelenie akvária na revíry. V prednej časti nádrže však musí zostať dostatok miesta na plávanie rýb.
Tropheus sp. Bulupoint
Potrava:
Základom kŕmenia je potrava bohatá na rastlinné zložky.Dôležitý je obsah riasy Spiruliny. Môžeme pridať dafnie,cyklopy,artemiu. Nikdy nekŕmime živou potravou a mrazenú necháme rozmraziť.Tropheusy sú veľký jedáci, z čoho môžu mať žalúdočné problémy (vznikajú aj zo stresu). Preto krmíme 5-6 krát denne v malých dávkach.
Tropheus sp. Ikola
Choroby:
Tropheusy sú ryby náchylné na rôzne ochorenia, hlavne tráviaceho traktu. Náchylnejšie sú ryby priamo z Tanganyiky. Postihuje ich hlavne choroba bloat,ktorá sa prejavuje nechutenstvom, nitkovitými výkalmi a nadutým bruchom.Lieči sa bactopurom direct 1 tableta na 50 litrov vody a entizolom v rovnakom dávkovaní.
Diskutujte s nami o tomto článku priamo v diskusnom fóre.

Partneri